Maklerzy nieruchomości

Piszemy prawdę

Trudne wyceny

Wycena nieruchomości leśnych należy do jednych z najtrudniejszych w przypadku polskiego rzeczoznawstwa. Przede wszystkim dlatego, że wymaga długiego czasu oraz przede wszystkim odpowiedniego sprzętu. W wielu sytuacjach trudno jest również określić zasięg powierzchni, która powinna należeć do konkretnego nadleśnictwa, ponieważ okoliczne tereny nie dysponują dokumentami na temat własności. Zdarzają się również sądowe spory, które uniemożliwiają określenie danego terenu. Podobnie ma się sprawa z zagadnieniem, jakim jest wycena nieruchomości przemysłowych. Dzieje się tak dlatego, że czasem rzeczoznawcy mają do czynienia z obiektami, których pochodzenie trudno jest ustalić, zwłaszcza na terenach industrialnych w takich miastach, jak Łódź lub mniejsze miasta Górnego Śląska. Jest to wtedy wyjątkowo żmudna praca, która przede wszystkim polega na określeniu wartości, ale związana jest również z zapoznaniem się z historią danego miejsca. Oczywiście wycena nieruchomości przez biegłego w tak trudnych sytuacjach kosztuje znacznie więcej, niż ma to miejsce w przypadku prostej nieruchomości. Dlatego też, potencjalni inwestorzy, którzy zlecają takie usługi, muszą mieć świadomość, że koszty wyceny mogą nie być proporcjonalne do zysku, którego oczekują.

Next Post

Previous Post

© 2019 Maklerzy nieruchomości

status - nieruchomości mieszkaniowe